Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

2016. gads Grāveru pagasta teritorijā

Grāveru pagasta iedzīvotāji 2016. gada garumā aktīvi darbojās, organizējot un piedaloties dažādos pagasta un novada pasākumos,  realizējot  projektus,  veicot dažādus  darbus ciemata un apkārtējās vides labā. 


2016. gadā Grāveru pagasta ciematā tika ierīkots centrālās ielas  apgaismojums.

 

Grāveru pagasta teritorijā atrodas 13 kapi un 2016. gadā visi kapi ir sakopti. Raģeļu, Pizānu, Kovaļovas, Grāveru kapos tika novākti bīstamie koki. Izremontēta pagasta garāžas ēka, restaurēts jumts, pieslēgta elektrība un ūdensvads.

Kā katru gadu, arī 2016. gadā, Grāveru pagasts kopā ar darbiniekiem un brīvprātīgajiem iedzīvotajiem piedalījās „Lielajā talkā”.

 

Pateicoties aktīvajiem senioriem, tika organizēta biedrība „GR-AVOTI”, kura 2016. gadā aktīvi iesaistījās  pagasta kultūras dzīvē. Seniori piedalījās Latgales senioru festivālā Aglonā, organizēja draudzīgu vakaru „Draugu pulkā jautri iet”, kur piedalījās biedrības no Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadiem.

Biedrība ”Mēs- Grāveriem” ienes savu artavu  Grāveru pagasta dzīvē. Biedrība piedalījās   projektu rakstīšanā un realizēšanā. Nodibinājuma “Viduslatgales  pārnovadu fonds” organizētajā mazo Grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi” biedrība ”Mēs- Grāveriem” izstrādāja projektu „Tautas nama labiekārtošana”, kura realizēšanas rezultātā  Grāveru Tautas namā ir jauni aizkari.

 Aglonas novada mazo Grantu  projektu konkursā  „Sabiedrība ar dvēseli” biedrība  izstrādāja projektu „ Mēs par Grāveru kultūras attīstību”, kā rezultātā iegādājāmies  portatīvo datoru un mikšerpulti pasākumu atskaņošanai.

Piedalījāmies jaunatnes iniciatīvu projektā „Gribu zināt un piedalīties”, kura rezultātā kopā ar Grāveru jaunatni  bija organizēts  milzīgs pasākums „Pagasta svētki- 2016” visas dienas garumā.

 Grāveru tautas nama  deju kolektīvs  2016. gadā bija  ļoti aktīvs un popularizēja  savu pagastu un Aglonas novadu.  Piedalījās deju festivālā, kur saņēma balvu. Kolektīvs „Li Dejas” ir pazīstams  Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Riebiņu, Daugavpils, Rēzeknes  novados.

 

 Liels prieks, ka Grāveru pagasta iedzīvotāji pagājušajā gadā aktīvi piedalījās sava pagasta un Aglonas novada sporta dzīvē. Visu gadu tika organizēti dažādi sporta pasākumi. Grāveru pamatskolas skolēniem divas reizes nedēļā tika organizēts brauciens uz Aglonas sporta centru, kur bērni apguva futbola prasmes. Savukārt vasaras periodā treniņi notika Grāveru pamatskolas stadionā, ka arī Aglonā. Bērni un jaunieši aktīvi piedalījās novada un ārpus novada futbola sacensībās un turnīros visu gadu. Daži bērni jau spēlē Preiļu sporta skolas galvenajā sastāvā, gūstot ne tikai pieredzi, bet arī godalgotas vietas un gandarījumu par saviem un komandas sasniegumiem.

Ziemas periodā, februārī, notika populārās zemledus makšķerēšanas sacensības vietējiem  iedzīvotājiem.

Pavasarī sacensības notika skolā: vispopulārākās ir novusa un dambretes sacensības, kurās parasti piedalās gan meitenes, gan zēni. Izvērtējot mūsu pagasta jauniešu idejas, biedrība “ Mēs- Grāveriem” piedalījās mini ideju konkursā “Krāsainās bumbas dod iespēju jauniešiem” un projektā “Velomaratons Grāveru pagasta teritorijā – maršruts apkārt Jazinka ezeram”.

Turpretī septembra mēnesī notika Aglonas novada mednieku sacensības ar sacensību moto  “Aglonas novada mednieki – apvienojieties!” Šajās, pirmo reizi organizētajās mednieku sacensībās, piedalījās visi četri Aglonas novada pagasti: no Aglonas – mednieku kolektīvs  “SAMBA”, no Grāveriem – mednieku kolektīvs “DUBRA”, no Kastuļinas – mednieku kolektīvs “Priežmale”  un  no Šķeltovas (apvienotais ar Izvaltas pagastu) – mednieku kolektīvs “Izvaltas mednieks”.

Arī  senioru biedrība „GR-AVOTI”, piekopjot aktīvu dzīvesveidu, rūpējās par savu veselību. Seniori, kuru moto ir “Kustība – tā ir dzīve!”, nodarbojās ar  nūjošanu.

Jau otro gadu  nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novados īsteno Ināras un Borisa Teterevu fonda atbalstīto līdzdarbības projektu „Pavasara diena gadu baro”. Grāveru pagasta iedzīvotāji piedalās projekta aktivitātēs. Projekta mērķgrupa ir trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ar bērniem, kas pavasarī saņem izvēlētās sēklas un stādus, lai rudenī ar izaudzēto ražu dalītos. Projekta ietvaros notiek dažādi pasākumi un aktivitātes.

Periodā no 2014.-2016. gadam Grāveru pagasta iedzīvotāji piedalījās nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” organizētajā  atbalsta un palīdzības akcijā “Iedegsim svecīti labestībai”,  sagādāja un izdalīja vairāk kā 25 paciņas vecajiem vientuļajiem pensionāriem  Grāveru pagastā.

Katru gadu Adventa laikā Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas komitejas Grāveru nodaļa organizē labdarības akciju “Siltais vakars”. Klusajos un tumšajos vakaros Adventa laikā, katru otru otrdienu, bija organizētas radošās darbnīcas senioriem un invalīdiem, kuru laikā tika izgatavotas dāvanas SAC “Aglona” iemītniekiem. Grāveru pamatskolas 7. klases skolnieki piedalījās vafeļu cepšanas meistarklasē. Ar Grāveru pagasta iedzīvotāju palīdzību tika savākti ziedojumi: mājas konservi, cepumi, pīrāgi, siltas zeķes.  Sadarbībā ar senioriem, Grāveru pamatskolu  un kultūras nama pašdarbniekiem tika sagatavots koncerts pansionāta iemītniekiem.  Pēc koncerta SAC „Aglona” iemītnieki nobaudīja mūsu cienastus un saņēma sagatavotās dāvanas. Pateicamies Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejai par materiālo atbalstu un Grāveru pagasta iedzīvotājiem par dāsnumu un piedalīšanos  labdarības akcijā „Siltais vakars”.

 Grāveru pagastā tika realizēts Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejas projekts „Izgatavo pats un iepriecini citus”, kura ietvaros tika organizētas radošas darbnīcas pensionāriem un invalīdiem. Seniori izgatavoja  dāvanas SAC “Aglona” iemītniekiem un vientuļajiem Grāveru pagasta pensionāriem.

Informāciju iesniedza: Aina Buiniča, Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv