Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

2017. gads Aglonas BJBLPC ”Strops”

Aglonas BJBLPC “Strops” ir populārs novada bērnu un jauniešu vidū. 2017. gadā centra apmeklētāju skaits ir 10485. Mācību gada laikā mēnesī centru apmeklē vidēji 1050 cilvēki. Vasaras mēnešos centru apmeklē vidēji 350 bērni un jaunieši mēnesī.

Aktīvāk bērnu un jauniešu centru apmeklē Aglonas pagasta bērni un jaunieši, kā arī bērni un jaunieši no citiem novadiem. Centrs piedāvā plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, katru dienu ir iespējams spēlēt galda spēles, daudzfunkcionālās un attīstošās spēles, darboties ar lego, piedalīties radošajās darbnīcās, skatīties multfilmas. Jaunieši vairāk laika pavada jauniešu telpā “Šūna”, kur spēlē biljardu, klausās mūziku, sarunājas.

2017. gadā centrā darbojās dažādi pulciņi: „Radītprieks”, „Šūtie draudziņi”, „Skaties un Dari”, „Popgrupa”, „Improvizācijas teātris” un „Dejotprieks”, ar novembri pirmsskolas vecuma bērniem tiek piedāvātas tautu dejas.   Centrs piedāvā dažādas aktivitātes  cauru gadu, vasaras mēnešos bija iespēja apmeklēt keramikas nodarbības, kuras vadīja keramiķis Raivo Andersons, kā arī katru nedēļu notika radošās darbnīcas, aktīvas spēles, turnīri, viktorīnas.

Ar oktobri centrs  piedāvā radošās darbnīcas jaunajām māmiņām, kur ir iespējas apgūt jaunas prasmes un iemaņas, kā arī saturīgi pavadīt brīvo laiku.

2017. gadā sadarbībā ar novada izglītības  iestādēm centrā tika organizēti novada interešu izglītības pasākumi – konkurss „Anekdošu virpulis 2017”, konkurss-izstāde „Lidice 2017” un „Latvijas toņi un pustoņi”,  Skatuves runas konkurss.

Organizētas dažādas tikšanās gan jauniešiem, gan pieaugušajiem (jauniešu tikšanās ar inovāciju centra “LoDe” direktori, ar PVĢ audzēkni par FLEX programmas iespējām, semināri skolu pašpārvalžu dalībniekiem, skolu direktoru un direktoru vietnieku tikšanās, pieaugušajiem tikšanās ar AWARD programmas vadītāju).

Centra darbinieki organizē arī tematiskos pasākumus: „Supermeitene 2017”, „Atver savu sirdi”, „Spicais zēns 2017”, „Jociņi spociņi” u.c. Telpas un centra apkārtne vienmēr tiek krāšņi noformēta atbilstoši svētkiem un gadskārtu tradīcijām.

2017. gadā centru apmeklēja tuvāki un tālāki  ciemiņi: senioru biedrība no Pļaviņu pašvaldības, ciemiņi no Krāslavas novada skolām – Izvaltas un Robežniekiem, Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, skolotāji no Rīgas.

2017. gada vasarā BJBLPC „Strops” kļuva par Aglonas novada stratēģisko partneri projektā „Proti un Dari”. Dotajā brīdī projektu veiksmīgi pabeidza 4 jaunieši, un turpina programmu vēl divas jaunietes.

Pirms Ziemassvētkiem bērniem un jauniešiem tika piedāvāta iespēja iesaistīties “Piparkūku darbnīcā”. Decembra beigās centru apmeklēja audžuģimeņu bērni.

Aglonas BJBLPC „Strops” aizvien pieprasītāki kļūst spēļu bibliotēkas pakalpojumi, kā arī populārs ir  tūrisma resursu punkts; ziemas laikā bērni aktīvi  izmanto ziemas inventāru.

Centrā strādā  radoši, kvalificēti darbinieki, kuri regulāri apmeklē dažādus kursus un seminārus, ceļ savu kvalifikāciju.

Centrs atvērts apmeklētājiem katru darba dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00. „Stropā” ikviens ir laipni gaidīts, te var saturīgi pavadīt laiku kopā ar draugiem, piedalīties organizētajās aktivitātēs, darboties radošajās darbnīcās, apmeklēt pasākumus un iesaistīties dažādās nodarbībās.

Informācija par centra aktivitātēm ir pieejama  www.aglona.lv, sociālajos tīklos web: www.draugiem.lv/centrs, kur ir reģistrējušies 1065 dažāda vecuma sekotāju,  un www.facebook.lv ir 445 draugu.

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka,  Aglonas BJBLPC ”Strops” vadītāja  

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv