Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

2018. gads Aglonas BJBLPC “Strops”

Aglonas BJBLPC “Strops” darbības pamatvirziens ir radīt optimālus apstākļus bērnu un jauniešu intelektuālai un fiziskai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, radošam darbam un atpūtas organizēšanai, kā arī pilnveidot saturīgas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas.

2018. gada maijā tika veikti grozījumi Aglonas BJBLPC “Strops” nolikumā, kuri paredz nodrošināt arī Aglonas iedzīvotāju sporta pilnveidošanās iespējas. Lai varētu realizēt interešu izglītības programmas, centrs 2018. gada jūnijā tika reģistrēts Izglītības iestāžu reģistrā.

2018. gadā centra apmeklētāju skaits ir 11487, no kuriem 7071 -  bērni, 4229 – jaunieši, 187 – ģimenes ar bērniem.

Centrs piedāvā dažādas aktivitātes cauru gadu, arī vasarā notiek pasākumi, nodarbības, radošās darbnīcas, sporta pulciņi, turnīri, viktorīnas, keramikas darbnīca.
LEADER projekta “Esi aktīvs un radošs Aglonā” ietvaros šogad centrs papildināja materiāli tehnisko bāzi ar jaunām, inovatīvām galda spēlēm, LEGO konstruktoriem, IGLU klučiem, sēžammaisiem jauniešu telpā, digitālajām klavierēm un  kahonu.
Bērniem un jauniešiem ir iespēja darboties dažādos pulciņos un radošajās darbnīcās: ”Es protu”, Klūdziņu pīšanas pulciņš, Šūšanas un modelēšanas pulciņš, Popgrupa, Dejas (Salsa, Bačata), Tautas dejas pirmsskolas vecuma bērniem, Futbols, Basketbols, Ārstnieciskā vingrošana jauniešiem un pieaugušajiem.
2018. gadā sadarbībā ar novada izglītības iestādēm Centrā tika organizēti novada interešu izglītības pasākumi – konkurss-izstāde “Lidice 2018”, konkurss “Anekdošu virpulis 2018” un  Skatuves runas konkurss.
Centrs aktīvi iesaistās Aglonas KC rīkotajos pasākumos – radošo darbnīcu vadīšana Lieldienās, novada svētkos, Zinību dienā, Lielās egles iedegšanas pasākumā. Popgrupa un tautas deju pulciņš piedalās Aglonas KC koncertos.
Centra darbinieki organizē arī tematiskos pasākumus: “Supermeitene 2018”,  “Ko tu zini par Lieldienām”, Bērnu tiesību aizsardzības diena. Tēvzemes nedēļas ietvaros tika organizēts konkurss – puzles “Latvijai 100” likšana uz laiku, sadarbībā ar biedrību “Eņģeļa sirds” – zīmēto apsveikumu konkurss. Pirms Ziemassvētkiem Centrs piedāvā svētku dekoru, eglīšu rotājumu un  Piparkūku darbnīcas.
Centrā notiek dažādas tikšanās gan jauniešiem, gan bērniem. Sadarbībā ar Aglonas novada centrālo bibliotēku tikšanās ar rakstnieci Lauru Dreiži. Militārā spēlē “Šķēršļu josla” sadarbībā ar Latvijas Nacionālās Akadēmijas kadetiem. Diskusijas par tēmu “Domāt citādāk” ar jauniešiem no Aizkalnes, sadraudzības vakars ar Višķu un Dagdas jauniešiem, pasākums bērniem “Grāmatu pasaule” sadarbībā ar Aglonas novada bibliotēkas bibliotekārēm.
2018. gadā Centru apmeklēja Rīgas skolu audzēkņi ar vecākiem, Andrupenes pamatskolas 1.- 4. klašu skolēni, Krievijas Federācijas ģenerālkonsuls Daugavpilī Andrejs Vladimirovs, biedrības “Eņģeļa sirds” valde.
Kopš 2017. gada BJBLPC „Strops” ir stratēģiskais partneris Aglonas novada projektā „Proti un Dari”. 2018. gadā projektā iesaistīti 9 jaunieši.
Telpas un centra apkārtne vienmēr tiek noformētas atbilstoši svētkiem un gadskārtu tradīcijām.
Centrs atvērts apmeklētājiem katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 20.00, skolēnu brīvlaikos no plkst. 9.00 līdz 17.00.
“Stropā” ikviens ir laipni gaidīts, te var saturīgi pavadīt brīvo laiku kopā ar draugiem, spēlēt galda spēles, piedalīties organizētajās aktivitātēs, darboties ar IGLU klučiem, LEGO konstruktoriem, apmeklēt radošās darbnīcas, pasākumus un iesaistīties dažādās nodarbībās.
Informācija par centra aktivitātēm ir pieejama  www.aglona.lv

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, Aglonas BJBLPC ”Strops” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv