Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

2018. gads Aglonas Kultūras centrā

2018. gadā Aglonas Kultūras centrā ir notikuši dažādi pasākumi – semināri, konferences, sanāksmes, ik pēc trīs mēnešiem Donoru diena u.c. pasākumi. Kā arī izklaidējošie pasākumi – groziņballes, zaļumballes, filmas, pašdarbības kolektīvu koncerti, izrādes, profesionāļu koncerti un izrādes.

 Kultūras centrā darbojās 7 pašdarbības kolektīvi: 2 vokālie ansambļi – Sieviešu vokālais ansamblis “Viõla”, Jauktais vokālais ansamblis “Dziedkopa”, jauniešu popgrupa, folkloras kopa “Olūteņš”, senioru deju grupa “Orhi – deja”, amatierteātris un Aglonas novada Aglonas bazilikas jauktais koris “ASSUMPTA”. Kolektīvi aktīvi piedalās pasākumos, kā arī koncertē aiz novada robežām. Piedalās starpnovadu rīkotajās skatēs.

Jaunais gads Kultūras centrā iesākās ar Jaungada balli. 2018. gada kultūras dzīve lielākoties tika aizvadīta Latvijas simtgades un XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku zīmē. Aglonas KC vadītāja apmeklēja Latvijas simtgades koordinatoru un XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku koordinatoru seminārus un konferences, kurās tika spriests par šo svētku organizēšanu un kolektīvu dalību tajos. Novada kolektīvi piedalījās skatēs iegūstot labus rezultātus un ceļa zīmi uz Dziesmu un Deju svētkiem. Tāpēc tika organizēti koncerti, kuros dejotājiem un dziedātājiem būtu iespēja parādīt skatītājiem apgūto repertuāru. Janvārī jauktais koris “ASSUMTA“ organizēja koncertu Aglonas bazilikā “LV100 ieskandināšana Aglonā”.  Februārī notika Tautas deju kolektīvu sadancis “Ceļā uz Deju svētkiem”, bet vakarā visi atnākušie varēja iedejot svētkus groziņballē.

   Martā, ar skaistu koncertu sievietes sveica jaunais, talantīgais dziedātājs Ainars Bumbieris, bet vakarā bija iespēja izdejoties. Arī 2018. gadā tika demonstrētas Latvijas 100 gades filmas. Filma “Paradīze’89” lika pasmaidīt visiem skatītājiem. Martā bija iespēja apmeklēt Viktora Dimpera fotoizstādi “Mana daba”.

   Aprīlis iesākās ar pasākumu “Dzīsim jokus Lieldienās”.  Apmeklētājus smīdināja Rušonas amatierteātris “Uz sitīņa” un  uzstājās Aglonas KC vokālie ansambļi. Bija iespēja piedalīties konkursā “Izgatavo savu putnu būrīti”, radošajās darbnīcās kopā ar BJBLPC “Strops” un doties kārtīgos dančos ar folkloras kopu “”Zibacteņa” un Lieldienu zaķi. Bet vakarā lustīgas dejas groziņballē. Kā ierasts aprīlī kopā nāca novada kori un viņu draugi, lai vienotos kopīgā dziesmā. Bērni tika aicināti uz teātra izrādi “Sarkangalvīte un vilks”, bet Rudzātu amatierteātris “Okūts” viesojās ar izrādi “Mūsu pokāls”.

 

   Maijā tika svinēti “Baltā galdauta svētki” aicinot iedzīvotājus pie baltiem galdautiem klātiem galdiem vienoties kopīgās dziesmās un dalīties atmiņās par Latvijas brīvību. Aglonas pagasta piecgadnieki tika aicināti svinēt “Bērnības svētkus” kopā ar Mazo raganiņu un Mikipeli.

 

   Lai veiksmīgi uzsāktu vasaras sezonu, tika veikti remontdarbi estrādes skatuvē. Jūnijā tika atklāta brīvdabas estrādes vasaras sezona, ko ieskandināja Normunds Rutulis ar koncertu “Man nav žēl”. Kamēr vecāki baudīja koncertu, bērniem bija iespēja lēkāt piepūšamajās atrakcijās, bet vakarā lustējās pirmajā šī gada zaļumballē. Līgo naktī Aglonas brīvdabas estrādē pulcējās vairāki simti līgotāju, lai svinētu vasaras saulgriežus.

 

 Jūlijs iesākās ar dalību Dziesmu un deju svētkos gūstot pozitīvas emocijas visas nedēļas garumā. Jūlijā pārstāvējām Aglonu Anikščai pilsētas svētkos Lietuvā, gūstot pieredzi pasākumu organizēšanā.

 

   Augustā svinējām Aglonas novada svētkus. Tie iesākās ar Labdarības akcijas “Piepildīt sapni – 5” noslēguma koncertu. Neskatoties uz nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, bērni baudīja putu priekus Putu ballītē kopā ar pirātmeiteni. Bet vakarā visi tika aicināti uz Nakts orientēšanās sacensībām. Pirmo reizi tika demonstrēts nakts kino – filma “Bille”, kas radīja lielu interesi novada iedzīvotājos. Turpinot svinēt novada svētkus, sadarbībā ar novada sporta organizatoru, notika komandu sacensības ģimenēm. Aglonas novada centrālajā bibliotēka bija iespēja apskatīties izstādi “Radošie cilvēki Aglonā” un piedalīties novadpētniecības konkursā un literārās stafetēs. Aglonas KC bija apskatāmi Aglonas jauno mākslinieču mākslas darbi izstādē “V3”. Svētku koncertā tika apbalvoti uzvarētāji, koncertu sniedza novada kolektīvi, viesi no Preiļiem, Ludzas un viesmākslinieki no Rīgas. Novada svētkus noslēdza sv.Mise Aglonas bazilikā un kapusvētki Aglonas kapos.

 

Augustā visā Latvijā tika organizētas “Simtgades zaļumballes”, arī Aglona nebija izņēmums un kopā ar Santu Kasparsoni svinējām šos svētkus. Vasaras sezona, kā ierasts, noslēdzās ar IG “Velomīļi” organizēto pasākumu “Ar veļiku pa Aglyunu” un pēdējā šīs sezonas zaļumballē lustējām līdz rīta gaismai.

  1. septembrī, sadarbībā ar novada skolām un BJBLPC “Strops”, novada bērni tikai aicināti uz “Zinību dienu” kopā ar Pepiju Garzeķi un viņas draugiem. Darbojās piepūšamās atrakcijas, konkursi, radošās darbnīcas, sejiņu apgleznošana, milzu burbuļu darbnīca. Seniori tika aicināti uz “Rudens balli”. Bet septembra noslēgumā bija iespēja apmeklēt izzinošu izstādi “Sauleskalna daba un ainavas”.

 

   Sakarā ar aizņemto jūliju, kad notika Dziesmu un Deju svētki, Pilngadības svētki tika pārcelti uz oktobri, kur suminājām Aglonas pagasta pilngadību sasniegušos jauniešus. Taču “Skolotāju dienai veltītajā pasākumā” skolotājus sveica Brāļi Ziemeļi ar ģimeni. Vēl oktobrī notika “Rudens groziņballe”. Savukārt oktobra beigās atcerējāmies savus tuvos, kas dus Aglonas kapos “Svecīšu vakarā”.

   Novembris – patriotiskais mēnesis. To iesākām ar Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņu koncertu “Tautasdziesma Latvijai”, kurā izskanēja visskaistākās latviešu un latgaliešu tautasdziesmas. Jau ceturto gadu, sadarbībā ar jauniešu lietu speciālistu un Zemessardzes 35. kājnieku bataljonu, tika organizētas nakts orientēšanās sacensības “Lāpu skrējiens”, kurā tiek iepazīta Aglona un izzināta Latvijas vēsture. Taču simtgades svinību kulminācija – svinīgais koncerts “Tev – Mana Latvija”, kurā tika godināti uzņēmīgākie Aglonas novada iedzīvotāji. Koncertu papildināja Aglonas novada amatierkolektīvi, solisti, jaunais ģitārists Pēteris Paulicāns un Ilonas Bageles vokālās klases studente Diāna Laizāne. Video – Aglona no putna lidojuma un “Smilšu kino”. Noslēgumā – kopbilde Latvijas simtgadei un kopīga simtgades kūka.

 

Decembris aizritēja Ziemassvētku noskaņās. “Lielās egles iedegšanā” Griņčs aicināja rotaļās un uz radošajām darbnīcām. Ziemassvētku radošajās darbnīcās veidojām Ziemassvētku dekorus kopā ar Intu Reču. Trīs sivēntiņi un Ziemassvētku vecītis svinēja Ziemassvētkus ar pirmsskolas vecuma bērniem. Otrajos Ziemassvētkos visi tika aicināti uz brīnišķīgu Inetas Rudzītes Ziemassvētku koncertu “Lai nepietrūkst gaismas”. 2018. gadu noslēdza“Vecgada koncerts un groziņballe”, kurā ar humoru atskatījāmies uz veco gadu, bet burve ielūkojās 2019. gada prognozēs.

   2018. gada nogalē realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekts “Aglonas Kultūras centra materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”.

Projekta mērķis: Veicināt ilgtspējīgu kultūras dzīves attīstību un uzlabot jau esošo kultūras pakalpojumu kvalitāti, uzlabojot novecojušo un standartiem neatbilstošo materiāltehnisko bāzi Aglonas novada Aglonas pagastā. Projektā īstenošanas rezultātā tika iegādāts un uzstādīts:

1. Skaņas aparatūra (mikrofoni, statīvi, transporta kastes, USB/CD atskaņotājs, profesionāls transformators, projektors un motorizēts ekrāns) – 5318,10 EUR.
2. Skatuves aizkari (priekškara specializēts mehānisms, gaismu, sofīšu un kulišu līnijas, manteļsofītes piekares līnija, priekškars, manteļsofīte, sofes, kulise skatuves priekšplānā, fons) – 11335,62 EUR.
3. Skatītāju krēsli – Aglonas novada domes līdzfinansējums 5587,18 EUR.
Projekta kopējās izmaksas 22846,96 EUR ar PVN, attiecināmās izmaksas 16595,05 EUR, publiskais finansējums 14935,55 EUR, Aglonas novada domes līdzfinansējums – 7911,41 EUR.

Aglonas KC kolektīvs izsaka pateicību visiem, kas atbalsta KC darbību, apmeklē pasākumus un palīdz to organizēšanā!
Paldies KC pašdarbības kolektīviem, kolektīvu vadītājiem – Martai Bicānei, Intaram Mežiniekam, Ingai Sprūģei, Dinai Staškevičai, Ievai Lazdānei, Ingai Aglonietei, Jacintai Ciganovičai, kā arī darbiniekiem, bez kuriem KC darbība nebūtu iespējama – Lilitai Saveļenokai, Ivaram Kalvānam!

 

Informāciju iesniedza: Gunta Gulbe – Kalvāne, Aglonas KC vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv