Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

2018. gads jaunatnes darbā

2018. gada 31. janvārī tika apstiprināta Aglonas novada pašvaldības Stratēģija darbam ar jaunatni 2018.-2022. gadam. Aglonas novada pašvaldības Stratēģija darbam ar jaunatni ir novada ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts novada darba ar jauniešiem stratēģijas redzējums, mērķi, prioritātes, uzdevumi un perspektīva.


Balstoties uz apstiprināto stratēģiju, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros Aglonas novada pašvaldībā ir uzsākta projekta “Mans prāts ir brīvs – esmu brīvprātīgais!” īstenošana. Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 28. maijs – 2019. gada 31. maijs. Projekta budžets – 3276.89 EUR pilnā apmērā tiek finansēts no Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam.
Projekta ietvaros tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonu. Kur tika apmeklēts Jaunatnes multifunkcionālais centrs „Kubs”, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, Teiču dabas rezervāts.

Jaunieši ir veiksmīgi iesaistījušies Aglonas novada svētku, velomaratona ar “Ar veļiku pa Aglyunu 2018” norisē, palīdzot gan kontrolpunktos, gan sagatavošanās darbos. Un par visiem tiem lielajiem un mazajiem darbiem, kurus paveikuši jaunieši – LIELS PALDIES!

5. decembrī Daugavpils Latviešu kultūras centrā notika brīvprātīgo godināšanas pasākums “Brīvs un prātīgs!”, kura laikā tika apbalvoti Latgales mēroga brīvprātīgie, kas 2018. gada laikā piedalījās pasākumos un veica brīvprātīgo darbu, tostarp, Viktorija Maslobojeva no Aglonas.

Ir norisinājies ceturtais Aglonas novada pašvaldības organizētais Jauniešu iniciatīvu konkurss. Šogad projektu konkursam tika pieteikti 6 projekti, no tiem īstenoti ir Šķeltovas pagasta jauniešu neformālās grupas „Akvarelis” – projekts „Esi aktīvs!”, Jaunatnes iniciatīvas grupas „Mēs savam pagastam” – projekts „Grāveru pagastā darbojamies aktīvi un veselīgi”, Priežmalas pamatskolas skolēnu pašpārvaldes projekts „Caur gadsimtiem ar gudru padomiņu”.
Jau piekto gadu Aglonas novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru īstenoja pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Pagājušajā vasarā nodarbinātības pasākumos tika iesaistīti 36 jaunieši, kas strādāja par virtuves darbiniekiem, sētniekiem, dekorētājiem, tūrisma informācijas konsultantiem.
Viens no jauniešiem par darbu vasarā saka: “Es iemācījos pareizi komunicēt ar cilvēkiem. Risināt problēmsituācijas, kurās nav izdevies atrast abām komunicējošajām pusēm zināmu valodu. Darbā noderēja angļu un krievu valodas zināšanas, un tika iegūtas zināšanas par apkārtējo vidi un cilvēkiem, kas dzīvo un strādā mūsu apkārtnē.”
2018. gadā Aglonas novada jaunieši ir ieguvuši jaunus draugus gan no Preiļiem, Jēkabpils, Višķiem un Dagdas. Februārī notika jauniešu sadraudzības vakars Preiļos, kur tikāmies ar Jēkabpils jauniešu domes pārstāvjiem. Savukārt, decembrī sadarbībā ar BJLPC “Strops” tika organizēta jauniešu tikšanās Aglonas, Višķu un Dagdas jauniešiem, kur neformālā gaisotnē varēja dalīties savās atziņās par jauniešu dzīvi un iespējām.

 

Tāpat, arī šogad sadarbībā ar Aglonas KC tika organizēts jau par tradīciju kļuvušais “Lāčplēša dienas lāpu skrējiens” un nakts orientēšanās sacensības Aglonas novada svētku ietvaros.
Ticot, ka mācīšanās un jaunas pieredzes gūšana virza mūs uz progresu, ir pabeigti Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award jauno vadītāju kursi.
Programmas ietvaros ir jāpieturas pie patstāvīgi izstrādātās individuālās programmas, kura sastāv no četrām jomām: fiziskā sagatavotība, brīvprātīgais darbs, jaunas prasmes un piedzīvojumu ceļojums.

2018. gadā 2008.gada 16.decembra MK noteikumos Nr.1047 noteiktajā kārtībā un apmērā (80 akadēmiskās stundas) apgūtas Jaunatnes lietu speciālistu apmācības, kur apgūtas tādas tēmas kā sociālā uzņēmējdarbība, stresa vadība, jauniešu medijpratība, jauniešu neformālā izglītība u.c.
Daugavpilī apmeklētas apmācības personām, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem. Šo divu dienu laikā uzsvars tika likts uz riska grupas bērnu un jauniešu labāku iepazīšanu, izmantojot neformālās izglītības metodes, kā arī uz sociāli emocionālo mācīšanos.

Lai jaunām zināšanām, darbiem, piedzīvojumiem, pieredzēm bagāts 2019. gads!

Informāciju iesniedza: Džeina Valaine,  Jaunatnes lietu speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv