Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

2019. gads Aglonas Kultūras centrā

2019. gadā Aglonas Kultūras centrā ir notikuši dažādi pasākumi – semināri, konferences, sanāksmes, ik pēc trīs mēnešiem Donoru diena u.c. aktivitātes. Notika arī izklaidējošie pasākumi: groziņballes, zaļumballes, filmu demonstrēšana, pašdarbības kolektīvu koncerti, izrādes, profesionāļu koncerti un izrādes.

Kultūras centrā darbojās 7 amatierkolektīvi: 2 vokālie ansambļi – Sieviešu vokālais ansamblis “Viõla”, Jauktais vokālais ansamblis “Dziedkopa”, jauniešu popgrupa, folkloras kopa “Olūteņš”, senioru deju grupa “Orhi – deja”, amatierteātris un Aglonas novada Aglonas bazilikas jauktais koris “ASSUMPTA”. Kolektīvi aktīvi piedalās pasākumos, kā arī koncertē aiz novada robežām. Piedalās starpnovadu rīkotajās skatēs.

2019. gadā tiek uzsākta aktīva gatavošanās XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Aglonas KC vadītāja apmeklēja koordinatoru seminārus un konfereces, kurās tika spriests par šo svētku organizēšanu un kolektīvu dalību tajos. Novada kolektīvi gatavojas skatēm, lai iegūtu ceļa zīmi uz Dziesmu un Deju svētkiem.

Janvārī turpinām skatīties latviešu filmas. Filma “Jaungada taksometrs” lika pasmaidīt visiem atnākušajiem apmeklētajiem. Novada skolēni un 1991. gada barikāžu dalībnieki tika aicināti uz “1991. gada barikāžu atceres dienai veltītu pasākumu” (foto 1). Pirmo gadu, sadarbībā ar novada sporta organizatoru, tiek organizēts “Sportistu atpūtas vakars”, kurā tiek sumināti novada sportisti (foto 2). Sveču dienai veltītajā radošajā darbnīcā ar Intu Reču, ikviens varēja izveidot savu meistardarbu. Mazākie novada bērni tika aicināti noskatīties “Teātris un Es” izrādi “Noslēpumu sala”, bet lielākiem bērniem bija iespēja noklausīties lekciju “Kā uzņemt savu filmu”, ko vadīja režisors Armands Ekštens.

Februārī Aglonas KC viesojās Rudzātu amatierteātris “Okūts” ar viesizrādi “Mada pūds”, savukārt leļļu teātris “TIMS” mazos skatītājus priecēja ar izglītojošu izrādi “Draudzības skola” (foto t1, t2). Visiem interesentiem bija iespēja noskatīties romantisku latviešu drāmu “7 miljardi gadu pirms pasaules gala”.

Martā ar skaistu koncertu priecēja tautas deju kolektīvi “Deja atnes pavasari” (foto 3,4,5,6) , kā arī novada kori un viņu draugi vienojās kopīgā dziesmā “Aglonas novada Koru dienā 2019” (foto 7,8), ieskandinot Dziesmu un deju svētkus. Visi kopā iedejoja pavasari arī groziņballē. Aglonas KC viesojās Ābeļu pagasta amatierteātris ar humoristisku izrādi “Viņa ir īstā, muterīt!” un Liepājas leļļu teātris ar izrādi “Trīs ruksīši” (foto r3).

Aprīlis iesākās ar filmas “Klases salidojums” demonstrēšanu. Lieldienu radošajās darbnīcās bija iespēja uzmeistarot Lieldienu dekorus mājai. Bet pasākums “Svinēsim Lieldienas” aicināja visus gan lielus, gan mazus kopā ar burvju mākslinieku Haraldu ticēt brīnumiem, ripināt olas, meklēt apslēpto mantu, piedalīties konkursā “Stilīgākā Lieldienu cepure”, darboties radošajās darbnīcās, bet vakarā lustīgi izdejoties groziņballē (foto 8, 10). Aprīli noslēdza Aglonas KC senioru deju kopas “Orhi-deja” 5 gadu jubilejas koncerts “Pa dejas ceļu” (11, 12).

Maijā tika svinēti “Baltā galdauta svētki” aicinot iedzīvotājus pie baltiem galdautiem klātiem galdiem vienoties kopīgās dziesmās un dalīties atmiņās par Latvijas brīvību (13, 14, 15). Kā arī noskatīties filmu “Esības vējos”.

Jūnijā tika uzsākta brīvdabas estrādes vasaras sezona. Ģimenes svētkos “Taureņa lidojums” svinējām “Bērnības svētkus” (foto 15, 16, 17). Ģimenes tika aicinātas piedalīties stafetēs, bērni priecājās piepūšamajās atrakcijās. Bet vakarā lustējās pirmajā šī gada ballītē. Līgo naktī Aglonas brīvdabas estrādē pulcējās vairāki simti līgotāju, lai svinētu vasaras saulgriežus.

Jūlijā svinējām “Pilngadības svētkus”, kuros tika sumināti Aglonas pagasta pilngadību sasniegušie jaunieši.

Augustā svinējām Aglonas novada svētkus. Tie iesākās ar Latgales plānošanas reģiona aktivitātēm, Kašera sapņu fabrikas rotaļprogrammu/muzikālo izrādi “Supermeitenes” (foto 18, 19), Aglonas bazilikā izskanēja Jacintas Ciganovičas un Andra Bižāna garīgās mūzikas koncerts “Soli Deo Gloria”, bet diena noslēdzās ar “Nakts foto orientēšanās sacensībām”. Svētki turpinājās ar sporta sacensībām, dažādām aktivitātēm novada centrālajā bibliotēkā, maizes cepšanas meistarklasi Aglonas Maizes muzejā, darbojās Bērnu pilsētiņa, kurā bērni tika aicināti lēkāt piepūšamajās atrakcijās, darboties radošajās darbnīcās, spēlēt lielformāta spēles, kā arī vizināties ar katamarāniem un SUP dēļiem. Svētku koncertā tika sumināti novada mazuļi, tika apbalvoti konkursa “Sakoptākā sēta” uzvarētāji, un svētku kulminācijā – grupas “Tautumeitas” koncerts (foto 21,22, 23). Bet vakarā lustīga ballēšanās līdz rīta gaismai. Paldies pasākuma atbalstītājiem: SIA “Aglonas Cakuli”, SIA “AJ Gravels”, SIA “Nameda L”, Aglonas Maizes muzejam, Aglonas novada domei. Vasaras sezona, kā ierasts, noslēdzās ar IG “Velomīļi” organizēto pasākumu “Ar veļiku pa Aglyunu” un pēdējo šīs sezonas zaļumballi.

Septembrī novada iedzīvotāji un viesi tika aicināti apmeklēt Ģimenes dienu “Ģimene ir spēks!”, kura apvienoja Zinību dienas un Tēva dienas svinēšanu (foto . Brīvdabas estrādē viesojās “Jurita mini zoo”, Aglonas novada pagastu organizētās radošās darbnīcas, piepūšamās atrakcijas, LGK piepūšamās atrakcijas gan bērniem, gan vecākiem. Ģimenes piedalījās sporta svētkos “Aglonas novada SUPERĢIMENE” (foto 24, 25, 26, 27). Dienas noslēgumā tika sumināti sacensību uzvarētāji, novada Super Tēti, kā arī novada pirmklasnieki. Noslēgumā visi mielojās ar uz ugunskura vārīto zupu. Svinot Starptautisko Senioru dienu, Aglonas novada seniori pulcējās “Senioru rudens ballē” (foto 28, 29).

Oktobrī “Skolotāju dienai veltītajā pasākumā”, skolotājus sveica grupa “Baltie lāči”. Jau otro gadu, sadarbībā ar novada sporta organizatoru tika rīkoti “Rudens svētki”, kuru ietvaros norisinājās traktoristu parāde un sacensības (foto 30, 31). Teātris “TIMS” priecēja mazos skatītājus ar izrādi “Mošķu diena”. Bet oktobra beigās atcerējāmies savus tuvos, kas dus Aglonas kapos “Svecīšu vakarā”. Līdz pat novembra vidum bija iespēja apskatīties Antona Salīša klūdziņu sienas dekoru izstādi “Latvju rakstu zīmes” (foto 32, 33).

Novembris iesākās ar pasākumu jauniešiem “Halloween party”, kurā viesojās populārā latgaliešu grupa “Latgalīšu reps”. Kā katru gadu, sadarbībā ar jauniešu lietu speciālistu, tika organizētas nakts orientēšanās sacensības “Lāpu skrējiens”, kurš šogad norisinājās Jaunaglonā (foto 34, 35). Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņi patriotisko mēnesi ieskandināja koncertā “Skani, Latvija!” (foto 36, 37). Latvijas Republikas 101. gadadienai veltītajā svinīgajā koncertā “Latvija, tu manās plaukstās…”,  tika godināti uzņēmīgākie Aglonas novada iedzīvotāji. Koncertu papildināja Aglonas novada amatierkolektīvi un viesmākslinieki no Rīgas (foto 38, 39, 40). Novembri noslēdza viesmākslinieku no Ukrainas  izrāde bērniem “Nemo un draugi no Madagaskaras”.

Decembris aizritēja Ziemassvētku noskaņās. “Lielās egles iedegšanā” Ziemassvētku eglītes bumbulis mācījās, kas ir Ziemassvētku prieks, ar skanīgām dziesmām priecēja Aglonas vidusskolas ansambļi un Aglonas KC jauniešu popgrupa, bet Aglonas vidusskolas jauniešu tautu deju kolektīvs, ierodoties traktora piekabē, lika pasmaidīt visiem klātesošajiem. Silta tēja un piparkūkas noslēgumā palīdzēja sajust tuvojošos Ziemassvētku noskaņu (foto 41, 42). Ziemassvētku radošajās darbnīcās veidojām Ziemassvētku dekorus kopā ar Intu Reču. Ziemassvētku vecītis ar draugiem svinēja Ziemassvētkus ar pirmsskolas vecuma bērniem. 2019. gadu noslēdza“Vecgada koncerts un groziņballe”, kurā žurka Kornēlija juniore ar humoru atskatījās uz veco gadu.

2019. gada nogalē Aglonas Kultūras centra zāle veikts kosmētiskais remonts, kas kultūras pasākumus papildina ar sakoptu estētisko vidi.

Aglonas KC kolektīvs izsaka pateicību visiem, kas atbalsta KC darbību, apmeklē pasākumus un palīdz to organizēšanā! Paldies pasākumu finansiālajiem un informatīvajiem atbalstītājiem!

Paldies KC amatierkolektīviem un kolektīvu vadītājiem – Martai Bicānei, Intaram Mežiniekam, Ingai Sprūģei, Dina Staškevičai, Ievai Lazdānei, Lilitai Valainei, Jacintai Ciganovičai, kā arī darbiniekiem, bez kuriem KC darbība nebūtu iespējama – Lilitai Saveļenokai, Ivaram Kalvānam!

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza: Gunta Gulbe – Kalvāne, Aglonas KC vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv