Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

2020. gads darbā ar jaunatni

Ir noslēdzies viens īpašs gads mūsu dzīvē. Šis ir bijis gads, kad mums ir bijis mazāk iespēju būt kopā ar citiem, un vairāk laika ir pavadīts kopā ar sevi un saviem tuvākajiem, iepazīstot, izzinot, meklējot un atrodot. Lai izdodas ieceres, lai izdodas būt mierā, lai izdodas priecāties par ikdienišķi svarīgo!


Par spīti lielajām pārmaiņām, kuras uzplauka atnākot 2020. gada pavasarim, februārī vēl notika biedrības „Papardes zieds” nodarbība 9. – 12. klašu skolēniem „Drošas attiecības”, kuru apmeklēja vairāk par piecdesmit Aglonas novada skolēniem, tās mērķis bija veicināt drošu, cieņpilnu un uzticamu attiecību veidošanu un uzlabot komunikācijas prasmes.

Tāpat, nemainīgi pavasarī tika organizēts Aglonas novada domes finansētais Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss, kurā apstiprināti trīs projekti:

  • Jauniešu neformāla grupa „Mēs – Aglonai” – projekts „Mobilā skaņu aparatūra brīvā laika organizēšanai jauniešiem”.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks iegādāta pārnēsājamā skaņu aparatūra (aktīvā, pārnēsājamā tumba uz akumulatora, ar radio mikrofonu un radio galvas mikrofonu). Ar pārnēsājamo skaņas aparatūru pasākumi kļūs interesantāki un modernāki. Visa aparatūra tiks izmantota bērnu un jauniešu pasākumu organizēšanai.

  • Šķeltovas pagasta jauniešu neformālā grupa „Akvarelis” – projekts “Ar fotoaparātu rokās”.

Šķeltovas jaunieši uzskata, ka fotografēšanas prasmju trūkums, nemācēšana apieties ar kameru, arī zema izpratne par ierīces iestatījumiem, neļauj fotogrāfijai sanākt kvalitatīvai. Ir jāzina vismaz paši fotografēšanas pamati. Projekta ietvaros notiks foto meistarklases Šķeltovas pagasta jauniešiem. Noslēgumā tiks izveidota iegūto fotogrāfiju izstāde Šķeltovas Tautas namā.

  • Jauniešu neformāla grupa „Esi sveiks!” – projekts „Grāveru futbola laukuma labiekārtošana”.

Grāveru sporta laukums atrodas ciemata centrā un pie ceļa, tam nav aizsargsieta, kas novērstu bumbas izlidošanu no laukuma spēles laikā. Lai radītu pilnvērtīgus un drošus apstākļus futbolistu treniņiem un spēlēm projekta ietvaros tiks iegādāts un uzstādīts aizsargsiets.

Tam sekoja ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr. 8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros organizētais atklātais projektu konkurss ”Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos. ”Šajā konkursā apstiprināts biedrības „Spēkavots” projekts „Ja daru, tad varu!”, tam piešķirot finansējumu 4600,00 EUR apmērā. Projektā plānotas praktiskās nodarbības „Instrumentu valoda”, sadraudzības pasākums „Folkloras valoda”, radošā darbnīca „Radošā valoda”, interaktīvās nodarbības „Teātra valoda”.

Arī “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 2020. gadā neizpalika. Par spīti tam, ka skolēnu nodarbinātības pasākums norisinājās tikai jūlijā un augustā, Aglonas novada pašvaldība sniedza iespēju gūt darba pieredzi 30 jauniešiem.

2020. gada nogalē apstiprināts un 2021. gadā tiks īstenots starpnovadu sadarbības projekts „Vienam – ātrāk, kopā – tālāk!”, kura mērķis ir veicināt sadarbību starp Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadiem, kurus saskaņā ar plānoto teritoriālo reformu plānots apvienot vienā teritoriālajā vienībā – Preiļu novads.

Informāciju iesniedza: Džeina Valaine, Jaunatnes lietu speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv