Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

21. jūnija novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

  Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2021. gada 21. jūnijā plkst. 14.15, attālināti ZOOM platformā.

Darba kārtībā:

  1. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
  2. Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūve” realizācijai. (ziņo I.Jokste, I.Poga)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                   Juris  Butēvics