Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

21. maija domes ārkārtas sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2020. gada 21. maijā plkst. 10.45,  Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās (Somersētas iela 34, Aglona). Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.        

 Darba kārtībā:

  1. Par iepirkuma “Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas ēkas atjaunošana un starpstāvu pārsegumu nomaiņa” AND 2020/04 rezultātiem un līguma slēgšanu. (ziņo I.Gžibovska)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                                    J.Butēvics