Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

21. oktobra novada domes ārkārtas sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2020. gada 21. oktobrī plkst. 16.00  Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās (Somersētas iela 34, Aglona)

Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes Administratīvās komisijas locekļa atbrīvošanu. (ziņo I.Klindžāne)

2. Par Aglonas novada domes Vēlēšanu komisijas locekļa atbrīvošanu. (ziņo I.Klindžāne)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs          Juris Butēvics