Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

22. aprīļa novada domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2021. gada 22. aprīlī plkst. 13.00, attālināti ZOOM platformā.

Darba kārtībā: 

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par zemes jautājumiem.
 4. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 5. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2021_04 “Grozījumi Aglonas novada domes 2021. gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2021_03 “Par Aglonas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””. (ziņo I.Jokste)
 6. Par ziņu par personas deklarēto dzīves vietu anulēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 7. Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā. SIA “Dūšai” valdes priekšsēdētājas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja A. Briškas pieteikuma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. (ziņo I.Klindžāne)
 10. Par līdzekļu piešķiršanu foto stenda uzstādīšanai. Aglonas novada domes deputātes Maritas Grebežas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 11. Par līdzekļu piešķiršanu dalībai festivālā “Uzņēmēju dienas Latgalē 2021”. Aglonas novada TIC konsultantes O. Afanasjevas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 12. Par Aglonas novada Aglonas pagasta pārvaldes izveidošanu. (ziņo I.Klindžāne)
 13. Par konkursu uz Aglonas pagasta pārvaldes vadītāja amatu. (ziņo I.Klindžāne)
 14. Par Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināšanu amatā. (ziņo I.Klindžāne)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                                                       J.Butēvics