Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

22. marts – Pasaules ūdens diena

   22. martā visā pasaulē tiek atzīmēta ikgadējā Pasaules ūdens diena. Šogad Pasaules ūdens diena veltīta tēmai – ūdens un enerģijas saikne, kā arī šo divu resursu pieejamības ierobežotība pasaulē. Sagaidot Pasaules ūdens dienu, Veselības inspekcija nodod sabiedrības vērtējumam pārskatus par peldvietu ūdens kvalitāti.

 Pārskats par peldvietu ūdens kvalitāti raksturo gan peldūdeņu kvalitātes novērtējumu 2013.gadā, gan arī tā ilglaicīgo kvalitāti un galvenās izmaiņu tendences, kas ir saistošas katram, kuram patīk peldēties. Inspekcija ar gandarījumu atzīmē, ka šobrīd 51 novērtētajā Latvijas oficiālajā peldvietā ir vismaz pietiekama ūdens kvalitāte. Kopš 2012. gada par 15 % pieaudzis to peldvietu skaits, kurās ūdens kvalitāte atbilst pašiem stingrākajiem kritērijiem – izcilas kvalitātes peldvietu ūdenim. 2013. gada peldsezonā izcila kvalitāte bijusi 30 peldvietās. Savukārt to peldvietu skaits, kurās ir laba ilglaicīgā ūdens kvalitāte, šobrīd sasniedz 10 peldvietas, bet piecas peldvietas tāpat kā iepriekšējā gadā ir ar pietiekamu ūdens kvalitāti. 2012. un 2013.gadā nevienai no peldvietām ūdens kvalitāte nav vērtējama kā zema.

Inspekcijas uzraudzībā uz 2013.gada 31.decembri ir 1342 ūdensapgādes sistēmas (UĀS), no kurām 1082 ir publiskās ŪAS. Kopš 2010.gada pieaudzis iedzīvotāju īpatsvars, kam tiek piegādāts atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens. Normatīviem atbilstošu dzeramo ūdeni saņem 81% iedzīvotāju. Turklāt Kurzemē un Latgalē, šis rādītājs pārsniedz 95%. Līdzīgi kā 2012.gadā, arī 2013.gadā biežākie ķīmisko rādītāju pārsniegumi ir saistīti ar dzelzs un duļķainības rādītājiem (57% gadījumu), taču ir palielinājies mangāna koncentrācijas neatbilstību biežums.

Veselības inspekcijas devums kopējā rūpē par ūdeni ir dzeramā ūdens un peldūdeņu kvalitātes uzraudzība. Veselības inspekcijas vides veselības speciālisti atgādina, ka ūdens ir vide, kurā ir radusies dzīvība, un tā loma dzīvības procesu nodrošināšanā ir nenovērtējama. Pieaugušam cilvēkam ūdens sastāda ap 75% no ķermeņa svara, bet jaundzimušam bērnam šis rādītājs sasniedz pat 90%! Diennaktī organisma fizioloģisko procesu nodrošināšanai pieaugušam cilvēkam nepieciešami 2-3 litri ūdens, bet daudzkārt lielāks ūdens daudzums nepieciešams kvalitatīvas dzīves vides un higiēnas prasību nodrošināšanai, līdz pat 200 litriem diennaktī. Lai gan Latvija atrodas vairāku lielo upju (Daugavas, Ventas, Lielupes, Gaujas, Salacas) lejtecēs, kā arī mums ir bagātīgi pazemes ūdens krājumi un mums it kā nedraud ūdens resursu trūkums, kāds šodien jau sastopams daudzos Zemeslodes dienvidu reģionos, arī mums ir jāizturas atbildīgi par mūsu ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Pat ievērojamus ūdens resursus var piesārņot un padarīt izmantošanai nederīgus ar nepārdomātu saimniecisko darbību. Tāpēc, pienākot 22.martam, Pasaules ūdens dienai, mums katram jo īpaši ir jāatceras par šo atbildību.

 Saite uz pārskatiem  - Dzeramā ūdens pārskats , Peldūdens pārskats

 

 

 

 

 

Pēc Veselības inspekcijas Komunikācijas nodaļas informācijas

sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv