Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

23. aprīļa domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2020. gada 23. aprīlī plkst. 13.00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.     

Darba kārtībā: 

1. Par krīzes situācijas pabalsta apmēra noteikšanu. (ziņo I.Klindžāne)
2. Par Aglonas novada domes 02.04.2020. ārkārtas sēdes lēmuma Nr. 8, 1.§ „Par pārtikas paku piegādi skolēniem un pirmsskolas bērniem sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu” precizēšanu. (ziņo I.Klindžāne)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                                           J.Butēvics