Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

23. februāra Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2017. gada 23. februārī plkst. 15.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

 

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Anitas Briškas pieprasījuma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 4. Par grozījumiem noteikumos “Dokumentu aprites kārtība Aglonas novada pašvaldībā”. (ziņo I.Klindžāne)
 5. Par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.01.2017.– 31.08.2017. (ziņo M.Lazdāne)
 6. Par sadarbību ar Latvijas sporta veterānu – senioru savienību. (ziņo O.Komars, A.Pupics)
 7. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 8. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 9. Par dalību projektā  “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Karašu, Saviņu un Kalvīša ezeros”.  (ziņo A.Podskočija)
 10. Par saistošajiem noteikumiem „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība  Aglonas novadā”. (ziņo D.Kuzņecovs)
 11. Par Aglonas novada autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā. (ziņo A.Kluss)
 12. Par jaukto cīņu sporta kluba “The Latgalians” iesniegumu. (ziņo D.Kuzņecovs)