Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

24. marta Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2016. gada 24.martā  plkst. 10.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3. Par dalību Latgales reģiona attīstības aģentūras izsludinātajā Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā. (ziņo G.Gulbe-Kalvāne)
4. Par Jauniešu iniciatīvu konkursa nolikumu. (ziņo A.Mežiniece)
5. Par 2015.gada inventarizācijas rezultātiem. (ziņo M.Lazdāne)
6. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem. (ziņo V.Lielcepure)
7. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
8. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
9. Par iestāšanos Latvijas pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli-Latvija”. (ziņo I.Valaine)
10. Par Aglonas novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. (ziņo I.Valaine)
11. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centru. (ziņo D.Kuzņecovs)
12. Par „Jauniešu mūzikas studijas” biedrības valdes locekles un festivāla „Latgales ērģeļu dienas” organizatores iesniegumu. (ziņo D.Kuzņecovs)
13. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas autobusa Mercedes Benz 310 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
14. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas AUDI 100 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
15. Par parādu dzēšanu. (ziņo I.Klindžāne)