Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

24. novembra Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2016. gada 24. novembrī plkst. 10.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas pieprasījuma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
4. Par izmaiņām Aglonas novada vēlēšanu komisijas sastāvā. A. P. iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
5. Par Preiļu Galvenās bibliotēkas reģiona funkciju veikšanu un finansēšanu. Preiļu Galvenās bibliotēkas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
6. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
7. Par atļauju stipro alkoholisko dzērienu ražošanai. IK J. J. individuālais darbs iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
8. Par nedzīvojamo telpu nomu. (ziņo A.Streļčs)
9. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
10. Par nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” iesniegumu. (ziņo I.Poga)
11. Par atbalstu pasākumam Latgales Gada balva. Biedrības „Asmu Latgalīts” iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Poga)
12. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas TOYOTA PREVIA atsavināšanu. (ziņo A.Rivars)
13. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas VW TRANSPORTER atsavināšanu. (ziņo A.Rivars)