Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

25. aprīļa domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2018. gada 25. aprīlī plkst. 15.00, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 4. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 5. Par izmaiņām Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību amatu sarakstos ar atalgojumiem darbiniekiem 2018.gadam. (ziņo I.Barkeviča)
 6. Par administratīvo lietu ierosināšanu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. (ziņo L.Bartuša)
 7. Par Aglonas novada domes 2017.gada pārskata apstiprināšanu. (ziņo I.Jokste)
 8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu. (ziņo I.Barkeviča)
 9. Par Transporta nodaļas vadītāja iesniegumu. (ziņo A.Rivars)
 10. Par iepirkumu procedūru veikšanu. (ziņo A.Podskočija)
 11. Par veiktajām tirgus izpētēm aprīlī. (ziņo A.Podskočija)
 12. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Satiksmes drošības uzlabojumi Jaudzemu, A.Broka, Kalna ielās Aglonā” iepirkuma identifikācijas numurs AND/2018/02. (ziņo L.Baškatova-Jokste)
 13. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Aglonas novada pašvaldības ceļu pārbūve”, identifikācijas numurs: AND/2017/06 ERAF. (ziņo L.Baškatova-Jokste)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja          Ingūna  Barkeviča