Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

25. augusta Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2016. gada 25. augustā plkst. 10.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3. Par noteikumu par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali Aglonas novada domes vispārējās izglītības iestādēs apstiprināšanu. (ziņo M.Lazdāne)
4. Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu. (ziņo V.Lielcepure)
5. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
6. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem (suvenīri). (ziņo D.Kuzņecovs)
7. Par administratīvo lietu ierosināšanu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. (ziņo D.Kuzņecovs)
8. Par skolēnu pārvadāšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)