Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

25. maija Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2017. gada 25. maijā  plkst. 10.00., Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

  1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
  2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
  3. Par mazo grantu projektu konkursu. (ziņo I.Valaine)
  4. Par bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam. (ziņo Dz.Savitska)
  5. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
  6. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
  7. Par Aglonas novada Bāriņtiesu darbinieku profesionālās ētikas normām. (ziņo D.Kuzņecovs)
  8. Par Aglonas bazilikas iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanu 2017.g. 12.-15.augusta svētkos. (ziņo D.Kuzņecovs)
  9. Par biedrības „Trīs reiz trīs” iesniegumu. (ziņo D.Kuzņecovs)
  10. Par biedrības „Cimdu ceļš” iesniegumu. (ziņo D.Kuzņecovs)