Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

25. marta Aglonas novada domes kārtējā sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu Aglonas novada domes kārtējā sēde notiks 2015.gada 25.martā plkst. 9.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.

(ziņo I.Poga)

2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)

2.1. Iesniegumi un dažādi jautājumi.

3. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Aglonas novada domes 2010.gada 27.janvāra

saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”. (ziņo Ā.Perševica)

4. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Aglonas novada domes 2011.gada 27.oktobra

saistošajos noteikumos Nr. 10 “Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot

atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam””. (ziņo Ā.Perševica)

5. Par nolikumu par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru apbalvošanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

6. Par 2014.gada inventarizācijas rezultātiem. (ziņo M.Lazdāne)

7. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonā. (ziņo A.Kluss)

8. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas Mitsubishi Space Star atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

9. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas VW Caravelle atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

10. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas VOLVO S40 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

11. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)

12. Par dalību projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā. (ziņo I.Ukina)

13. Par Aglonas vidusskolas jauniešu iesniegumu par finansējuma piešķiršanu Aglonas vidusskolas jauno literātu jaunrades darbu apkopošanai un grāmatas izdošanai. (ziņo I.Ukina)

14. Par nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” iesniegumu. (ziņo I.Ukina)

15. Par Latvijas Nacionālā kultūras centra vēstuli. (ziņo I.Poga)