Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

25. novembra Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2015. gada 25. novembrī plkst. 12.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par administratīvo lietu ierosināšanu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. (ziņo I.Klindžāne)
3. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo A.Čerņavska)
3.1.Iesniegumi un dažādi jautājumi.
4. Par izmaiņām amatu sarakstos. (ziņo V.Lielcepure)
5. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei. (ziņo V.Lielcepure)
6. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
7. Par biedrības „Balvu olūts” iesniegumu. (ziņo I.Poga)
8. Par Latvijas vieglatlētikas savienības iesniegumu. (ziņo I.Poga)
9. Par iepirkuma procedūras izsludināšanu. (ziņo A.Podskočija)