Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

25. oktobra Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2017. gada 25. oktobrī plkst. 14.00., Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

 

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)

2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)

3. Par grozījumiem Aglonas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikumā. (ziņo D.Kuzņecovs)

4. Par grozījumiem Aglonas novada domes Finanšu komitejas nolikumā. (ziņo D.Kuzņecovs)

5. Par grozījumiem Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību amatu sarakstos ar atalgojumiem darbiniekiem 2017. gadam. (ziņo D.Kuzņecovs)

6. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)

7. Par grozījumiem lēmumā „Par Aglonas novada pašvaldības Stratēģijas darbam ar jaunatni 2017. – 2024. gadam izstrādi” (protokola Nr.15., & 20.) no 27.07.2017. (ziņo D.Kuzņecovs)

8. Par Aglonas novada pašvaldības Stratēģiju darbam ar jaunatni 2018. – 2022. gadam. (ziņo M.Ušacka)

9. Par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A.T. (ziņo D.Kuzņecovs)

10. Par „Kokneses fonda” iesniegumu. (ziņo D.Kuzņecovs)

11. Par Aglonas bazilikas Kora skolas iesniegumu. (ziņo D.Kuzņecovs)

12. Par SIA „DataPro Group” sadarbības piedāvājumu. (ziņo D.Kuzņecovs)

13. Par izmaiņām skolēnu pārvadāšanas maršrutos. (ziņo D.Kuzņecovs)

14. Par Aglonas novada Medību koordinācijas komisijas sastāvu. (ziņo L.Bartuša)

15. Par deputāta pienākumu pildīšanu bez atlīdzības. (ziņo D.Kuzņecovs)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja             I.Barkeviča