Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

25.septembrī Aglonas novada domes sēde


Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 27.pantu 2013.gada 25.septembrī plkst.11.00, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās notiks Aglonas novada domes sēde.

Darba kārtībā:
1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi (ziņo I.Poga)
2. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. __ „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada administratīvajā teritorijā” (ziņo A.Strelčs) Noteikumi Paskaidrojuma raksts
3. Par „Aglonas novada domes nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisijas nolikumu” (ziņo A.Strelčs)
4. Par noteikumiem „Kārtība kādā Aglonas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” (ziņo I.Poga, V.Lielcepure)
5. Par skolēnu ēdināšanas izmaksām izglītības iestādēs. (ziņo I.Poga, V.Lielcepure)
6. Par Aglonas novada ielām un ceļiem (ziņo A.Kluss)
6.1. Par Aglonas novada ielu un ceļu aktualizāciju
6.2. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā
7. Par iepirkuma komisiju (ziņo D.Kuzņecovs, I.Barkeviča)
7.1. Par iepirkumu komisijas nolikumu
7.2. Par centralizētu iepirkumu veikšanu Aglonas novada domes iestādēs, struktūrvienībās un pagasta pārvaldēs
7.3. Par iepirkumu speciālistu
7.4. Par iepirkumu rezultātiem
7.5. Par iepirkumu izsludināšanu
8. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
9. Par Sociālās, kultūras un izglītības jautājumu komitejā skatītajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
10. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija (zino I.Poga)
10.1. Par A.Klusa iesniegumu par traktora iegādi (11.09.2013., Nr.2351)
10.2. Par SIA „Baltijas pērle” iesniegumu
10.3. Par Direktoru padomes vadītājas L.Šatilovas iesniegumu (12.09.2013., Nr.2354)
10.4 Par Šķeltovas pamatskolas direktores O.Afanasjevas iesniegumu (27.08.2013., Nr.2267).

Aglonas novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe