Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

25. septembrī notiks Aglonas novada domes kārtējā sēde

  Saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 27.pantu  Aglonas novada domes kārtējā sēde notiks ceturtdien, 25. septembrī plkst. 14.00

Domes sēdes kārtība:

  1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.

(ziņo I.Poga)

  1. Par Aglonas novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
  2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)

3.1. Pabalsti.

3.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.

4.   Par izglītības iestāžu vadītāju darba algām 2014.gada septembrim-decembrim. (ziņo

M.Lazdāne)

5.   Par Preiļu novada Izglītības pārvaldes vēstuli (08.09.2014., Nr.2058). (ziņo M.Lazdāne)

6.   Par Aglonas sporta skolas reorganizāciju. (ziņo O.Komars, D.Kuzņecovs)

7.   Par Aglonas novada Vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

8.   Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu. (ziņo D.Zukuls)

9.   Par Jaunciema atdzelžošanas staciju. (ziņo V.Dimpers)

10. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)

11. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā. (ziņo A.Kluss)

12. Par iepirkuma procedūru izsludināšanu. (ziņo A.Kluss)