Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

26. februāra Aglonas novada domes sēde

 Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu Aglonas novada domes  sēde notiks 2015.gada 26. februārī plkst.13:00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.
(ziņo I.Poga)
2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā. Perševica)
2.1. Pabalsti.
2.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
3. Par Jauniešu iniciatīvu konkursa nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I. Ukina)
4. Par grozījumiem Aglonas novada domes Finanšu komitejas nolikumā. (ziņo D. Kuzņecovs)
5. Par Aglonas novada pašvaldības Priežmales feldšeru punkta nolikumu. (ziņo D. Kuzņecovs)
6. Par Aglonas novada pašvaldības Grāveru feldšeru punkta nolikumu. (ziņo D. Kuzņecovs)
7. Par Aglonas novada pašvaldības Šķeltovas pagasta feldšeru punkta nolikumu. (ziņo
D.Kuzņecovs)
8. Par Komunālo pakalpojumu nodaļas nolikumu. (ziņo V. Dimpers, D. Kuzņecovs)
9. Par nolikuma “Tirgus izpēte Aglonas novada pašvaldībā” apstiprināšanu. (ziņo I. Poga)
10. Par grozījumiem lēmumā „Par maketēšanu” (protokola Nr.18, § 17.3.) no 28.08.2013. (ziņo I. Poga)
11. Par zivju nozveju. (ziņo A.Buiniča)
12. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
13. Par BJBLPC ”Strops” dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā
projektu konkursā. (ziņo L.Strole-Krasovska)
14. Par projektu „ Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Ilzas un Saviņu ezeros”. (ziņo A. Podskočija)
15. Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksā. (ziņo V. Dimpers)
16. Par G.Ratenieka iesniegumu. (ziņo D. Kuzņecovs)
17. Par Aglonas internātvidusskolas direktora D. Vanaga iesniegumu. (ziņo D. Vanags)
18. Par grozījumiem Aglonas novada domes nolikumā. (ziņo I. Klindžāne)
19. Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību nolikumos. (ziņo I. Klindžāne)