Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

26. janvāra Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2017. gada 26. janvārī plkst. 10.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:
1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
4. Par zemes jautājumiem. (ziņo I.Maļuhina)
5. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu O. L. (ziņo D.Kuzņecovs)