Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

26. maija Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2016. gada 26. maijā plkst. 11.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.


Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
2.1.Par G.U. iesniegumu.
3. Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Mihailovas iesniegumu.(ziņo V.Mihailova)
4. Par iesniegumu par pasākuma rīkošanu. (Ziņo D.Kuzņecovs)
5. Par zemes un telpu nomas maksas parādu dzēšanu. (ziņo V.Lielcepure)
6. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
7. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
8. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem Aglonas internātvidusskolā. (ziņo D.Kuzņecovs)
9. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas AUDI 100 rezultātu apstiprināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
10. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas autobusa Mercedes Benz 310 rezultātu apstiprināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
11. Par mazo grantu projektu konkursu. (ziņo D.Kuzņecovs)
12. Par Aglonas novada Kastuļinas pagasta iniciatīvas grupas pārstāvja iesniegumu. (Ziņo D.Kuzņecovs)
13. Par Aglonas novada domes Transporta nodaļas vadītāja iesniegumu. (Ziņo I.Poga)
14. Par Transporta nodaļas vadītāja iecelšanu. (Ziņo I.Poga)