Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

26. martā seminārs LEADER projektu iesniedzējiem

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” š.g. 26. martā plkst. 14.00  Skolas ielā 7 (3. stāvā, aktu zālē), Krāslavā organizē semināru par atklātu projektu konkursu, kas attiecas uz Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam šādām rīcībām:

 1.1.  “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”;

1.2.  “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai;
1.3.  “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošanai, atpazīstamības tēla veidošanai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”;
2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”;
2.2. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

 Semināra mērķis: Krāslavas novada, Dagdas novada un Aglonas novada (Šķeltovas, Grāveru, Kastuļinas pagastu) projektu pretendentiem sniegt informatīvu atbalstu projektu sagatavošanā atbilstoši biedrības „Krāslavas rajona partnerība” izstrādātajai sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Tiks sniegta informācija par projektu iesniegšanas nosacījumiem, dokumentu sagatavošanu un vērtēšanas kritērijiem.
 Izsludinātā projektu konkursa kopsumma – 965 273.42 EUR

Plašāka informācija ir pieejama biedrības „Krāslavas rajona partnerība” mājaslapā www.kraslavaspartneriba.lv vai Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

Avots: biedrība „Krāslavas rajona partnerība”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv