Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

26. novembra Aglonas novada domes sēde

 Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu Aglonas novada domes kārtējā sēde notiks  2014. gada 26. novembrī plkst.13:00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

 

Domes sēdes darba kārtība.

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.

(ziņo I.Poga)

2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)

2.1. Pabalsti.

2.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.

3. Par Ziemassvētku dāvanām. (ziņo I.Poga, Ā.Perševica)

4. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)

5. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)

6. Par Latgales vēstniecības GORS vēstuli. (ziņo D.Kuzņecovs)

7. Par biedības „Latvijas Spēka atlētu federācijas” vēstuli. (ziņo D.Kuzņecovs)

8. Par biedrības „Vecāķu biedrība” vēstuli. (ziņo D.Kuzņecovs)

9. Par dzīvojamās ēkas tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību. (ziņo I.Poga)

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā. (ziņo I.Klindžāne)

11. Par administratīvo lietu ierosināšanu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. (ziņo I.Klindžāne)

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu. (ziņo I.Klindžāne)

13. Par Aglonas novada domei piederošo SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)