Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

26. oktobra novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2020. gada 26. oktobrī plkst. 17.00 Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās (Somersētas ielā 34, Aglona). Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.     Darba kārtībā:

  1. Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūve” realizācijai. (ziņo I.Klindžāne)
  2. Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Jaunās ielas un Jaunatnes ielas pārbūve, apgaismojuma ierīkošana Aglonas novada Šķeltovas ciemā” realizācijai. (ziņo I.Klindžāne)
  3. Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Ezeru ielas un Ievu ielas pārbūve, apgaismojuma ierīkošana Aglonas novada Grāveru ciemā” realizācijai. (ziņo I.Klindžāne)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs      Juris Butēvics