Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

27. augusta novada domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2020. gada 27. augustā plkst. 13.00, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.     

Darba kārtībā:

  1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
  2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo A.Čerņavska)
  3. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
  4. Par pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu darba algām. (ziņo I.Poga)
  5. Par skolēnu pārvadāšanu. (ziņo I.Klindžāne)
  6. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
  7. Par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās. (ziņo I.Klindžāne)
  8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. (ziņo I.Klindžāne)

8.1. Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja A. Zaķes pieteikuma izskatīšana.
8.2. Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja K. Melderes pieteikuma izskatīšana.
9.Par papildus līdzekļu piešķiršanu Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes telpu remontam. Būvuzrauga I.A. apsekošanas akta izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
10.Par līdzfinansējumu sabiedriskas nozīmes pasākumu īstenošanai. Biedrības Camk Latgale iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
11.Par papildus līdzekļu piešķiršanu Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas ēkas atjaunošanai un starpstāvu pārsegumu nomaiņai. (ziņo I.Klindžāne)
12.Par veiktajām tirgus izpētēm augustā. (ziņo I.Gžibovska)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs       Juris Butēvics