Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

27.decembrī domes sēde


Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 27.pantu 2013.gada 27.decembrī plkst.11.00 tiek sasaukta Aglonas novada domes sēde Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās, Somersetas ielā 34, Aglonā.

Darba kārtībā:

1. Par Goda ģimenes karti – atlaižu un privilēģiju karti daudzbērnu ģimenēm. (ziņo Ā.Perševica)
2. Par Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas Aglonas novadu komitejas iesniegumu (19.11.2013., Nr.2869) (ziņo Ā.Perševica)
3. Par sociālajiem jautājumiem (ziņo Ā.Perševica)
3.1. Pabalsti.
3.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
4. Par Preiļu Galvenās bibliotēkas vēstuli (28.11.2013., Nr.2918) (ziņo Dz.Savitska)
5. Par SIA „DataPro Grupa” sadarbības piedāvājumu
6. Par LPS vēstuli (05.12.2013., Nr.2950) (ziņo A.Pupics)
7. Par iepirkumu komisiju (ziņo I.Poga)
8. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
8.1. Par iepirkuma rezultātiem (ziņo D.Kuzņecovs)
8.2. Par sadarbības līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (ziņo D.Kuzņecovs)
8.3. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi (ziņo I.Poga)