Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

27. septembra Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2017. gada 27. septembrī  plkst. 14.00., Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo A.Čerņavska)
 3. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”. (ziņo D.Kuzņecovs)
 4. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Aglonas novada pašvaldības nolikums”. (ziņo D.Kuzņecovs)
 5. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 6. Par Aglonas novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales interešu izglītības finansēšanai Aglonas novada pašvaldībā komisijas sastāvu. (ziņo D.Kuzņecovs)
 7. Par Dibinātāja pārstāvi Aglonas izglītības iestāžu  Padomēs. (ziņo D.Kuzņecovs)
 8. Par izmaiņām skolēnu pārvadāšanas maršrutos. (ziņo D.Kuzņecovs)
 9. Par atļauju amatu savienošanai D.Kuzņecovam. (ziņo L.Bartuša)
 10. Par atļauju amatu savienošanai A.Podskočijai. (ziņo L.Bartuša)
 11. Par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.09.2017.– 31.12.2017. (ziņo Dz.Valaine)
 12. Par Aglonas  novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā. (ziņo A.Kluss)
 13. Par „Radošo industriju centra būvniecību”. (ziņo A.Podskočija)
 14. Par iepirkumu procedūras izsludināšanu saistībā ar lietusgāžu nodarītajiem zaudējumiem. (ziņo D.Kuzņecovs)
 15. Par Aglonas novada pašvaldības Ētikas komisijas locekļa iesniegumu. (ziņo D.Kuzņecovs)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja      I.Barkeviča