Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

28. aprīļa Aglonas novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28.pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2016. gada 28. aprīlī plkst. 11.30., Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:
 

  1. Par izmaiņām Aglonas novada apbalvojumu par skolēna un skolotāja sasniegumiem piešķiršanas kārtībā. (ziņo I.Klindžāne)
  1. Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku  attīstībai (ELFLA) izsludinātajā projektu konkursā. (ziņo A.Podskočija)