Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

28. februāra domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2018. gada 28. februārī plkst. 14.00, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par dalību Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arīcitās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”. (ziņo L.Strole – Krasovska)
2. Par Finanšu nodaļas vadītāja apstiprināšanu. (ziņo I.Barkeviča)
3. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
4. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
5. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
6. Par pedagogu profesionālās pilnveides programmas saskaņošanu. (ziņo L.Bartuša)
7. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V. G. (ziņo L.Bartuša)
8. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A. A. (ziņo L.Bartuša)
9. Par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A. M.. (ziņo L.Bartuša)
10. Par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.01.2018.– 31.08.2018. (ziņo L.Sipoviča)
11. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. (ziņo L.Bartuša)
12. Par Aglonas internātvidusskolas likvidāciju. (ziņo I.Barkeviča)
13. Par iepirkumu plāna apstiprināšanu 2018.gadam. (ziņo A.Podskočija)
14. Par veiktajām tirgus izpētēm februārī. (ziņo A.Podskočija)
15. Par medību koordinācijas komisijas pārstāvja apstiprināšanu. (ziņo L.Bartuša)
16. Par biedrības “Tautsaimnieks” iesniegumu. (ziņo L.Bartuša)
17. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centru. (ziņo L.Bartuša)
18. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā. (ziņo A.Kluss)
19. Par maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodiku Aglonas novada pašvaldības teritorijā. (ziņo I.Jokste)
20. Par SAC „Aglona” 1 klienta uzturēšanās izmaksām mēnesī. (ziņo I.Jokste)
21. Par atļauju amatu savienošanai. (ziņo L.Bartuša)
22. Par Aglonas novada domes lēmuma atcelšanu. (ziņo L.Bartuša)
23. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai I.Barkevičai. (ziņo L.Bartuša)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja        Ingūna Barkeviča