Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

28. janvāra domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2020. gada 28. janvārī plkst. 17.00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.


 Darba kārtībā:

  1. Par Aglonas  novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu sarakstu 2020. gadam apstiprināšanu. (ziņo I.Poga)
  2. Par saistošo noteikumu „Par Aglonas  novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu. (ziņo I.Poga, I.Jokste)

 

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs             Juris Butēvics