Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

28. janvāra novada domes sēdes kārtība

Saturs atjaunots: 3.02.2021.

 Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2021. gada 28. janvārī plkst. 13.00, attālināti ZOOM platformā. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.   

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
4. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
5. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2015. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Aglonas novadā”. (ziņo I.Klindžāne)
6. Par mērķdotāciju sadali pedagogu darba algām 2021. gada janvāris – jūnijs. (ziņo L.Sipoviča)
7. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algām 2021. gada janvāris – jūnijs. (ziņo L.Sipoviča)
8. Par konkursu uz Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja amatu. (ziņo I.Klindžāne)
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. Novada domes izpildrīkojumu izdošana par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā. (ziņo I.Klindžāne)
10. Par finansiālu atbalstu Latgaliešu kultūras gada balvai „Boņuks 2020”. SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” valdes locekles Diānas Zirniņas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
11. Par finansiālu atbalstu Latvijas aviācijas vēstures izpētei un spēlfilmas „Es esmu aeroklubs” veidošanai. Biedrības „Latvijas Aeroklubs” valdes priekšsēdētāja Normunda Pakuļa iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
12. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas automašīnas OPEL ZAFIRA atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Anitas Briškas pieteikuma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu. (ziņo I.Klindžāne)
15. Par veiktajām tirgus izpētēm janvārī. (ziņo R.Petrovs)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs J.Butēvics