Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

28. jūlija Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2016. gada 28. jūlijā plkst. 10.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par budžeta izpildi. (ziņo V.Lielcepure)
3. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei (ziņo V.Lielcepure)
4. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo A.Čerņavska)
5. Par piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam (ziņo I.Valaine)
6. Par piedalīšanos 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta iesniegumu pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā (ziņo I.Valaine)
7. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam uzraudzības ziņojumu (ziņo I.Valaine)
8. Par piedalīšanos Latgales plānošanas reģiona projektā par kapacitātes stiprināšanu pašvaldību speciālistiem (ziņo I.Valaine)
9. Par zemes jautājumiem (ziņo A.Streļčs)
10. Par atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai, SIA “CĪŠI GORDS” iesnieguma izskatīšana (ziņo I.Poga)
11. Par deputāta pienākumu pildīšanu bez atlīdzības, Jura Butēvica iesnieguma izskatīšana (ziņo I.Klindžāne)