Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

28. jūnija domes sēde

 Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes kārtējo sēdi 2019. gada 28. jūnijā plkst. 13.00, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.        

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi (ziņo I.Poga).
 2. Par sociālajiem jautājumiem (ziņo Ā.Perševica).
 3. Par Aglonas novada domes 2018. gada publisko pārskatu (ziņo L.Strole – Krasovska).
 4. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam uzraudzības ziņojumu (ziņo L.Strole – Krasovska).
 5. Par Aglonas novada domes Ētikas komisijas locekļa atbrīvošanu (ziņo I.Klindžāne).
 6. Par zivju nozveju (ziņo L.Bartuša).
 7. Par zemes jautājumiem (ziņo A.Streļčs).
 8. Par veiktajām tirgus izpētēm jūnijā (ziņo A.Podskočija).
 9. Par iepirkumu plāna apstiprināšanu 2019. gadam (ziņo A.Podskočija).
 10. Par iepirkuma līgumu iepirkumā NR. AND/2018/11 “Aglonas PII atpūtas zāles būvniecība īstenošana” (ziņo I.Klindžāne).
 11. Par saistošo noteikumu Nr. 2019_5 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Aglonas novadā” precizēšanu (ziņo I.Klindžāne).
 12. Par Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa atbrīvošanu uz laiku (ziņo I.Klindžāne).
 13. Par Iepirkumu komisijas locekļu apstiprināšanu amatā (ziņo I.Klindžāne).
 14. Par grozījumiem Aglonas novada domes noteikumos “Par atlīdzību Aglonas novada pašvaldībā” (ziņo I.Klindžāne).
 15. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu (ziņo I.Klindžāne).
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu (ziņo I.Klindžāne).
 17. Par Aglonas novada pašvaldības ceļu uzņemšanu grāmatvedības uzskaitē (ziņo T.Nesteroviča).
 18. Par nepabeigtās būvniecības objektu, kuriem pastāv risks, ka nebūs iespējams tos īstenot, uzskaites vērtības norakstīšanu pašvaldības izdevumos (ziņo T.Nesteroviča).
 19. Par Aglonas novada domei piederošās būves demontāžu (ziņo I.Klindžāne).
 20. Par Aglonas novada domes priekšsēdētāju kā kapitāldaļu turētāja pārstāvi SIA “ Cirīšu HES” (ziņo I.Klindžāne).

 

Novada domes priekšsēdētāja vietniece                                         M.Grebeža                                                                                                                                                       

                                                                                                                                   

 

 

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS