Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

28. novembra domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2018. gada 28. novembrī  plkst. 12.00, Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par Aglonas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Ā.Perševica)
 4. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 5. Par saistošajiem noteikumiem „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Aglonas novada pašvaldībā”. (ziņo J.Dimpere)
 6. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Aglonas novada pašvaldības nolikums”. (ziņo L.Bartuša)
 7. Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem no 2018. gada 1. septembra – 31. decembrim. (ziņo L.Sipoviča)
 8. Par izmaiņām Aglonas novada domes komisiju sastāvā. (ziņo I.Poga)
 9. Par izcenojumu apstiprināšanu. (ziņo I.Poga, A.Smane, L.Sipoviča, E.Armanova, V.Volkova)
 10. Par Aglonas novada izglītības attīstības koncepciju. (ziņo I.Poga)
 11. Par iedzīvotāju sapulces organizēšanu. (ziņo I.Poga)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs            Juris Butēvics