Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

28. oktobra Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2015. gada 28. oktobrī plkst. 10.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.


Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Aglonas novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”. (ziņo I.Klindžāne)
3. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3.1.Iesniegumi un dažādi jautājumi.
4. Par grozījumiem Aglonas vidusskolas nolikumā. (ziņo D.Kuzņecovs)
5. Par grozījumiem Aglonas internātvidusskolas nolikumā. (ziņo D.Kuzņecovs)
6. Par „Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība” nolikumu. (ziņo D.Kuzņecovs)
7. Par noteikumiem „Par Aglonas novada domes amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”. (ziņo D.Kuzņecovs)
8. Par nolikumu “Par apgrozāmo līdzekļu uzskaiti”. (ziņo V.Lielcepure)
9. Par instrukciju „Par inventarizācijām”. (ziņo V.Lielcepure)
10. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
11. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas rezultātu apstiprināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
12. Par SIA „Data Pro Grupa” sadarbības piedāvājumu. (ziņo D.Kuzņecovs)
13. Par iesniegumu par atļauju iebraukšanai autoostas teritorijā. (ziņo D.Kuzņecovs)