Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

28. septembra domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2018. gada 28. septembrī  plkst. 14.00, Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes priekšsēdētāja J.Butēvica atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo J.Butēvics)
2. Par “Nolikuma par Aglonas novada domes apbalvojumiem” apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
3. Par atlaišanas pabalsta izmaksu Ingūnai Barkevičai. (ziņo I.Klindžāne)
4. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
5. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
6. Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un izmaksu norakstīšanu izdevumos. (ziņo I.Jokste)
7. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Elektroenerģijas iegāde Aglonas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs: AND/2018/21. (ziņo Dž.Valaine)
8. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Malkas piegāde Aglonas novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas numurs: AND/2018/23. (ziņo Dž.Valaine)
9. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Traktortehnikas iegāde Aglonas novada pašvaldībai”, identifikācijas numurs: AND/2018/22. (ziņo Dž.Valaine)
10. Par J. B. iesniegumu. (ziņo L.Bartuša)
11. Par veiktajām tirgus izpētēm septembrī. (ziņo A.Podskočija)
12. Par iedzīvotāju sapulces organizēšanu. (ziņo L.Bartuša)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs               Juris Butēvics