Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

29. aprīļa Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu Aglonas novada domes  sēde notiks 2015.gada 29.aprīlī plkst. 1o.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.
(ziņo I.Poga)
2. Par saistošajiem noteikumiem „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Aglonas novadā”. (ziņo I.Klindžāne)
3. Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Aglonas novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Aglonas novadā”. (ziņo I.Klindžāne)
4. Par Aglonas novada domes izpilddirektores 2015.gada 2.marta rīkojuma Nr.2-1.1/20 atcelšanu. (ziņo I.Klindžāne)
5. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas VOLVO S40 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
6. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas Mitsubishi Space Star atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
7. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
8. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu. (ziņo D.Zukuls)
9. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
9.1.Iesniegumi un dažādi jautājumi.
10. Par Aglonas novada domes 2014.gada pārskata apstiprināšanu. (ziņo V.Lielcepure)
11. Par grozījumiem Aglonas novada domes nolikumā „Par atlīdzību Aglonas novada pašvaldībā”. (ziņo D.Kuzņecovs)
12. Par izmaiņām amatu sarakstos. (ziņo D.Kuzņecovs)
13. Par Priežmalas pamatskolas nolikumu. (ziņo S.Rakova)
14. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
15. Par zivju nozveju. (ziņo A.Buiniča)
16. Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Mihailovas iesniegumu. (ziņo V.Mihailova)
17. Par „Jauniešu mūzikas studijas” biedrības valdes locekles un festivāla „Latgales ērģeļu dienas” organizatores Larisas Carjkovas iesniegumu. (ziņo G.Gulbe-Kalvāne)
18. Par SIA „Ziņas TV” vēstuli. (ziņo D.Kuzņecovs)
19. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājai H.Streiķei. (ziņo D.Kuzņecovs)