Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

29. augusta domes sēde

    Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2019. gada 29. augustā plkst. 13.00, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.


Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par sociālo dzīvojamo platību statusa piešķiršanu. (ziņo I.Klindžāne)
 4. Par sociālās dzīvojamās platības izīrēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 5. Par iepirkuma procedūras rezultātiem “Malkas piegāde Aglonas novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas numurs: AND/2019/14. (ziņo G.Ratenieks)
 6. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Bartuša)
 7. Par skolēnu pārvadāšanu. (ziņo A.Rivars)
 8. Par SIA „DataPro Group” sadarbības piedāvājumu. (ziņo I.Klindžāne)
 9. Par piedalīšanos Nikodema Rancāna balvas piešķiršanas konkursā izcilākajiem Latgales reģiona pedagogiem. (ziņo I.Klindžāne)
 10. Par ziņu par personas deklarēto dzīves vietu anulēšanu. A.O. iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 11. Par Aglonas novada Bāriņtiesas ievēlēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 12. Par telpām Valsts policijas iecirknim Aglonā. (ziņo I.Klindžāne)
 13. Par debitoru parādu dzēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 14. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 15. Par projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/039 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Aglonas novadā”  iesnieguma (otrās atlases kārtas ietvaros) apstiprināšanu ar nosacījumu. CFLA vēstules izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 16. Par launaga izcenojuma Aglonas vidusskolā apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs           Juris Butēvics