Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

29. decembra Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2016. gada 29. decembrī plkst. 10.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I. Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I. Poga)
2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā. Perševica)
2.1.Iesniegumi un dažādi jautājumi.
3. Par finansējumu pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai. (Ziņo M. Lazdāne)
4. Par 2016. gada decembra mēneša darba algu izmaksas datumu. (ziņo V. Lielcepure)
5. Par 2016. gada budžeta grozījumiem. (ziņo V. Lielcepure)
6. Par saistošajiem noteikumiem „Par publisko ūdeņu izmantošanas kārtību Aglonas novadā” (ziņo I. Klindžāne)
7. Par parādu dzēšanu (ziņo I. Klindžāne)
8. Par zivju nozveju (ziņo A. Bartuša)
9. Par mednieku biedrības „Priežmale” iesniegumu medību platību izmantošanai Kastuļinas pagastā (ziņo I. Klindžāne)
10. Par Latgales vēstniecības GORS vēstuli. (ziņo D. Kuzņecovs)
11. Par zemes jautājumiem (ziņo A. Streļčs)
12. Par Aglonas novada Vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu (ziņo D. Kuzņecovs)
13. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas Toyota Previa atsavināšanu (ziņo D. Kuzņecovs)
14. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas VW Transporter atsavināšanu (ziņo D. Kuzņecovs)
15. Par Šķeltovas pamatskolas skolēnu vecāku iesniegumu. (ziņo D. Kuzņecovs)
16. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A. J. (ziņo D. Kuzņecovs)
17. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V. M.(ziņo D. Kuzņecovs)
18. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu N. T. (ziņo D. Kuzņecovs)
19. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu N. L. (ziņo D. Kuzņecovs)
20. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A. L. un L. R. (ziņo D. Kuzņecovs)
21. Par grozījumiem Šķeltovas pamatskolas nolikumā (ziņo D. Kuzņecovs)