Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

29. decembra Aglonas novada domes sēde

Saturs atjaunots: 23.01.2015.

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu notiks Aglonas novada domes sēde 2014.gada 29.decembrī plkst.10:00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

 

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.

(ziņo I.Poga)

2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)

2.1. Pabalsti.

2.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.

3. Par 2014.gada decembra mēneša darba algu izmaksu. (ziņo V.Lielcepure)

4. Par budžeta izpildi uz 01.12.2014.g. (ziņo V.Lielcepure)

5. Par 2014.gada budžeta grozījumiem. (ziņo V.Lielcepure)

6. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam rīcības un investīciju plāna

aktualizēšanu. (ziņo L.Strole-Krasovska)

7. Par saistošajiem noteikumiem „Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Aglonas novadā”. (ziņo D.Kuzņecovs)

8. Par Aglonas internātvidusskolas direktora materiālo stimulēšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

9. Par Aglonas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoru padomes likvidēšanu.

(ziņo D.Vanags)

10. Par Aglonas novada Sporta centra amatu sarakstiem. (ziņo D.Kuzņecovs)

11. Par zivju nozveju. (ziņo D.Kuzņecovs)

12. Par lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas izveidošanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

13. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)

14. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas izsoles rezultātu

apstiprināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

15. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas VW Caravelle atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

16. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas Mitsubishi Space Star atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

17. Par Aglonas novada Bāriņtiesas adreses maiņu. (ziņo D.Kuzņecovs)

18. Par SIA „Preiļu slimnīca” lūguma izskatīšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)