Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

29.jūlijā plkst. 8.00 – 17.00 tiks pārtraukta elektroenerģijas padeve

AS “Sadales tīkls” informē, ka sakarā ar plānotiem darbiem elektroapgādes tīklā, tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde noteiktos objektos:

Līguma apM-1096 objekti:

29.07.2011 no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00 (atslēgums Nr. 223304), objekta adrese Somersētas iela 24, Aglona, Aglonas pag. Aglonas nov. POLIKLĪNIKA, TP nr. TP-2105, fīdera nr. L-1;

29.07.2011 no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00 (atslēgums Nr. 223304), objekta adrese Somersētas iela N/A, Aglona, Aglonas pag. Aglonas nov. AUTOOSTA, TP nr. TP-2105, fīdera nr. L-4;

29.07.2011 no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00 (atslēgums Nr. 223304), objekta adrese Somersētas iela 25, Aglona, Aglonas pag. Aglonas nov. TIRGUS, TP nr. TP-2130, fīdera nr. L-2;

29.07.2011 no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00 (atslēgums Nr. 223304), objekta adrese Daugavpils iela 32, Aglona, Aglonas pag. Aglonas nov. PIRTS, TP nr. TP-2105, fīdera nr. L-2;

29.07.2011 no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00 (atslēgums Nr. 223304), objekta adrese Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pag. Aglonas nov. KULTŪRAS NAMS, TP nr. TP-2105, fīdera nr. L-3;

29.07.2011 no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00 (atslēgums Nr. 223304), objekta adrese Daugavpils iela 5, Aglona, Aglonas pag. Aglonas nov. KOPMĪTNE, TP nr. TP-2130, fīdera nr. L-2;

29.07.2011 no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00 (atslēgums Nr. 223304), objekta adrese Jaunaglonas iela 11A, Aglona, Aglonas pag. Aglonas nov. AGLONAS MĀKSLAS UNAMATNIECĪBAS CENTRS, TP nr. TP-2395, fīdera nr. L-2;

29.07.2011 no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00 (atslēgums Nr. 223304), objekta adrese Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pag. Aglonas nov. ŪDENS ATDZELZOŠANAS STACIJA, TP nr. TP-2130, fīdera nr. L-4;

29.07.2011 no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00 (atslēgums Nr. 223304), objekta adrese Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pag. Aglonas nov. ATDZELZOŠANAS STACIJA, TP nr. TP-2130, fīdera nr. L-5;

29.07.2011 no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00 (atslēgums Nr. 223304), objekta adrese Daugavpils iela N/A, Aglona, Aglonas pag. Aglonas nov. IELAS APGAISMOJUMS, TP nr. TP-2105, fīdera nr. T-1;

29.07.2011 no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00 (atslēgums Nr. 223304), objekta adrese Daugavpils iela 38, Aglona, Aglonas pag. Aglonas nov. BIBLIOTĒKA, TP nr. TP-2105, fīdera nr. L-2;

29.07.2011 no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00 (atslēgums Nr. 223304), objekta adrese Daugavpils iela 5, Aglona, Aglonas pag. Aglonas nov. IELAS APGAISMOJUMS, TP nr. TP-2130, fīdera nr. L-6;

29.07.2011 no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00 (atslēgums Nr. 223304), objekta adrese Pašvaldības iela, Aglona, Aglonas pag. Aglonas nov. KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA, TP nr. TP-2105, fīdera nr. L-2;

29.07.2011 no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00 (atslēgums Nr. 223304), objekta adrese Ciriša iela 8, Aglona, Aglonas pag. Aglonas nov. BAZILIKAS WC, TP nr. TP-2105, fīdera nr. L-3;

29.07.2011 no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00 (atslēgums Nr. 223304), objekta adrese Daugavpils iela 8, Aglona, Aglonas pag. Aglonas nov. VIDUSSKOLA, TP nr. TP-2130, fīdera nr. L-4;

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs, var mainīties atkarībā no remonta darbu ilguma. Neprognozējamu gadījumu (laika apstākļu, dabas stihiju, u.tml.) dēļ atslēgums var arī nenotikt. Plānoto darbu norisei nav nepieciešama Jūsu klātbūtne.

Elektroenerģijas piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika bez iepriekšēja brīdinājuma

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Kontaktinformācija:

bojājumu pieteikšana – 80200404

informācija – 80200400;

e-pasts – klientu.serviss@latvenergo.lv.

Informējam, ka plānotie darbi nepieciešami, lai uzlabotu elektroenerģijas piegādes kvalitāti un drošumu, un saskaņā ar MK noteikumu Nr. 793 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 74. punktu AS „Sadales tīkls” pienākums ir brīdināt lietotāju par sistēmas pakalpojumu sniegšanas plānoto pārtraukšanu saistībā ar sprieguma atslēgšanu uz laiku, lai veiktu plānotus darbus sistēmas operatora elektrotīklā.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 793 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 66.7. punktu lietotājam ir pienākums bez pamatojuma nepieprasīt, lai tiktu mainīts plānotā atslēguma laiks, ja par atslēgumu ir brīdināti citi lietotāji un tas ietekmē citu lietotāju elektroapgādi.

Ja Jūsu īpašumā vai valdījumā esošajās telpās ir uzstādītas elektroietaises, kurām nav pieļaujami elektroenerģijas piegādes pārtraukumi vai sprieguma svārstības, iesakām veikt papildpasākumus nepieciešamā elektroapgādes drošuma sniegšanai (ierīkot rezerves pieslēgumu vai uzstādīt ģeneratoru). Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 793 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 63. punktu „…Rezerves pieslēgumu izbūvē un neatkarīgu barošanas avotu ierīko, kā arī pārslēgšanas automātiku uzstāda par lietotāja līdzekļiem”.