Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

29. oktobra Aglonas novada domes sēde

 Saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 27.pantu  Aglonas novada domes kārtējā  sēde notiks 29. oktobrī plkst. 13.00

Domes sēdes kārtība:

1.Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)

2.Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)

2.1. Pabalsti.

2.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.

3.Par budžeta izpildi uz 01.10.2014.g. (ziņo V.Lielcepure)

4.Par 2014.gada budžeta grozījumiem. (ziņo V.Lielcepure)

5. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.11 „Bērnu uzņemšanas un ēdināšanas kārtība Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē”. (ziņo D.Kuzņecovs)

6.Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada administratīvajā teritorijā”. (ziņo D.Kuzņecovs)

7.Par Aglonas novada Sporta centra nolikumu. (ziņo D.Kuzņecovs)

8.Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas VOLVO S40 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

9.Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas VAZ 21213 NIVA atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

10.Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas UAZ 3303 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

11.Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas autobusa Mercedes Benz 0303 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

12.Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas Mitsubishi Space Star un VW Caravelle atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

13.Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)

14.Par biedrības „Saulei” vēstuli. (ziņo I.Gražule)

15.Par izmaiņām Aglonas novada pašvaldības autoceļu reģistrā. (ziņo A.Kluss)

16.Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Aglonas novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā”. (ziņo I.Klindžāne)

17.Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļām. (ziņo I.Klindžāne)