Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

29. septembra Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2016. gada 29. septembrī  plkst. 10.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par saistošajiem noteikumiem „Kārtība, kādā izmantojami Aglonas novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti”. (ziņo I.Klindžāne)
3. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo A.Čerņavska)
4. Par grozījumiem Aglonas novada domes „Kases operāciju uzskaites noteikumos”. (ziņo V.Lielcepure)
5. Par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.09.2016.– 31.12.2016. (ziņo M.Lazdāne)
6. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
7. Par Aglonas novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales interešu izglītības finansēšanai Aglonas novada pašvaldībā komisijas sastāvu. (ziņo D.Kuzņecovs)
8. Par izmaiņām amatu sarakstos. (ziņo D.Kuzņecovs)
9. Par izglītības programmas saskaņošanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
10. Par Aglonas novada Bērnu un jauniešu brīvā laikā pavadīšanas centra “Strops” vadītājas iecelšanu. (Ziņo D.Kuzņecovs)
11. Par izmaiņām skolēnu pārvadāšanas maršrutos. (ziņo D.Kuzņecovs)
12. Par SIA „Data Pro Group” sadarbības piedāvājumu. (ziņo D.Kuzņecovs)
13. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā. (ziņo A.Kluss)