Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

3. oktobra domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2019. gada 3. oktobrī plkst. 16.00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.        

Darba kārtībā:

  1. Par līdzekļu piešķiršanu Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzībai. (ziņo I.Klindžāne)
  2. Par Aglonas novada bāriņtiesas telpām. (ziņo I.Klindžāne)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                                           J.Butēvics